Kloak, Vand & Riste

Senest opdateret: Mandag, 14. November 2016 21:50

Skrevet af Bestyrelsen

Visninger: 1624

Kloak

Det dig som grundejer som har ansvaret for, at alle afløbsinstallationer på din matrikel er vedligeholdt og fungerer optimalt.
Du har altså ansvar fra skel og ind til huset.
Undtaget er dog, hvis du har en skelbrønd, som ligger maksimalt 1 meter fra skellet. I det tilfælde er der tale om offentlig kloak.

 

Har du mistanke om rørskader på din matrikel, skal du kontakte din forsikring eller en kloakmester.

Det er Spildevandssektionen ved Skive Vand A/S som driver, vedligeholder og udvikler det samlede spildevandssystem, der består af kloakledninger, brønde, bygværker, bassiner, pumpestationer og renseanlæg.

Vinde Grundejerforening har ikke noget med kloakledninger at gøre.

Rotter

Det er din pligt at anmelde rotter eller tegn på rotter til Skive Kommune. Du har ligeledes pligt til at sikre og renholde din ejendom.

Skive Kommune har ansvaret for at bekæmpe rotter.

Anmeldelse af rotter inden for Kommunens åbningstid
kan ske via af Skive Kommunes hjemmeside ved at klikke her eller alternativt til Borgerservice på tlf. 9915 5500.

Anmeldelse af rotter uden for Kommunens åbningstid
Ved anmeldelse af rotter udenfor kommunens åbningstid kan grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse.

Koster en anmeldelse noget?
En anmeldelse vedrørende rotter koster det ikke borgerne direkte noget, da det er betalt via ejendomsskatten. Alle fejl og mangler der eventuelt skulle findes under tilsyn, står dog for ejers egen regning at få udbedret, hvis der ikke forefindes en forsikring der dækker. 

Vand

Hvis der ikke kommer vand ud af hanen, kan du selv undersøge, om der er naboer, der også mangler vand, om det er både koldt og varmt vand der mangler, om vandfilterne på vandhanerne er stoppet m.v.

Hvis der ikke kommer vand ud af hanen kan du kontakte Skive Vand, tlf. 8213 2011 eller Skive Vandværk, tlf. 8213 2000.

Spildevandsriste og dæksler

Vinde Grundejerforening er udelukkende ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af spildevandsriste og dæksler på stikvejene og foreningens stier.
Anmeldelse af fejl mv. kan ske ved at skrive til bestyrelsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Skive Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af spildevandsriste og dæksler på alle offentlige veje (herunder stamveje og offentlige cykelstier). Du kan kontakte kommunen her.

Du skal logge ind for at kunne kommentere.