Ny Masterplan for Vinde Grundejerforening sættes i gang

Senest opdateret: Fredag, 27. april 2018 21:08

Skrevet af Bestyrelsen

Visninger: 1364

Masterplanen vil dække Petravej, Olgavej og Normavej i Vinde

Der er ansøgt om tilskud fra Skive Kommunes Byudviklingspulje for Skive by og det er med stor begejstring at bestyrelsen for Vinde Grundejerforening kan oplyse, at vi har fået bevilliget 75.000 kr. til at få udarbejdet en ny Masterplan for området - så tillykke til alle grundejere!

Formålet med udvikling af en Masterplan er, at sikre områdets attraktivitet og bosætning også i fremtiden. Udviklingen af området med grønne rekreative områder, stier, legepladser og aktivitetsområder har hidtil været præget af tilfældigheder og knopskydninger, denne tilgang ønsker den siddende bestyrelse ændret ved, at få udviklet en samlet Masterplan for området i en tæt dialog med grundejerne. Planen skal række ud i fremtiden og sikre fortsat udvikling af vores skønne område -  hvor vi bor og lever!

God weekend til alle.

 

______________
Bestyrelsens fremlagde ved seneste generalforsamling et ideudkast til en masterplan. 
- Se referatet ved at logge ind på hjemmeside
- Se ligeledes det kort der blev præsenteret.