Haveaffald

Haveaffald er desværre et stigende problem - vi oplever både at der smides haveaffald på Sankt Hans bålet og på vores friarealer. 

  1. Aflæsning af haveaffald mv. på Sankt Hans bålet er IKKE tilladt.
  2. Aflæsning af jord og haveaffald på foreninges friarealer er IKKE tilladt.

    Overtrædelse vil medføre bortskaffelse på grundejerens regning.

 

Haveaffald mv. skal i stedet afleveres på genbrugspladsen eller komposteres på egen grund.

 

Det er ligeledes forbudt at køre med motorkøretøjer mv. på foreningens stier og friarealer uden forudgående aftale med bestyrelsen.