Snerydning og glatførebekæmpelse

Snerydning og glatførebekæmpelse

Som privat grundejer er det dit ansvar at stå for snerydningen mv. ved din grund. Snerydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og andre besøgende kan komme til og fra din bolig uden fare for at falde eller på anden måde komme til skade grundet sneen. Ved fald kan en person forlange erstatning for fx tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte. Og du risikerer også, at renovationsfirmaet undlader at tømme din affaldsbeholder, hvis der ikke er fri adgang til den.

Kommunen rydder ikke de private fællesveje som fx. vores stikveje. Her er det dig som grundejer som har ansvaret for, at vejen bliver ryddet og er farbar.
Vinde Grundejerforening har en aftale med en lokal entrepanør om at komme og rydde sne og salte. Dette er en støtte til grundejernes forpligtelser, og ikke overtagelse af ansvaret. 
Vær opmærksom på, at vores entrepanør desværre kan de ikke være hos alle deres kunder samtidig i det øjeblik frosten eller sneen kommer, derfor vil vi opfte opleve at der går lidt tid før de kommer.

Hvornår skal du rydde sne?
Du er forpligtet til at rydde sne og gruse eller salte så hurtigt som muligt, efter det har sneet. 

Inden for retspraksis opererer man med en tidsramme, inden for hvilken det forventes, at grundejere har ryddet sne og foretaget glatførebekæmpelse. Dette tidsrum er mellem kl. 7 (dog kl. 8 om søndagen) og kl. 22. 

Falder sneen, mens du er på arbejde, behøver du ikke tage hjem for at rydde. Du skal blot sørge for at få det gjort, straks efter du er kommet hjem.